NSZZ SolidarnośćLogo PLKOZ NSZZ Solidarność
przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie WielkopolskimWYDARZENIA


Aktualna mapka podziału
 ZLK w Ostrowie Wlkp.
na sekcje eksploatacji


Regulamin strajku
w Spółce
PKP PLK S.A.

Deklaracja członkowska
OZ NSZZ "Solidarność"
w ZLK Ostrów Wlkp


Deklaracja ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
członka OZ NSZZ "S"
15 marca 2019 r. Krotoszyn

15 marca 2019 r. w Krotoszynie przy dworcu PKP odsłonięty został pomnik pamięci kolejarzy krotoszyńskiego węzła kolejowego. Inicjatorem powstania pomnika był Pan Roman Zybała, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. W odsłonięciu pomnika, oprócz Burmistrza Franciszka Marszałka, uczestniczył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Kurek. Kolejarzy reprezentował dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim pan Krzysztof Włodarczyk. Obecne były Poczty Sztandarowe: NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz NSZZ Solidarność Węzeł PKP Krotoszyn.
Oś, która stanowi pomnik pochodzi z roku 1912 od wagonu pozyskanego przez Wagonownię Krotoszyn od Cukrowni Zduny. W ramach wspólnej inicjatywy kolejarze odnowili oś, oraz ufundowali pamiątkową tablicę. Urząd Miejski zlecił opracowanie dokumentacji pomnika, przygotowanie cokołu, na którym ustawiono oś, oraz wybrukowanie terenu wokół pomnika.Ostrów Wlkp. 18.12.2018r Villa Royal

Organizacja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w dniu 18.12.2018r. zorganizowała w hotelu Villa Royal spotkanie opłatkowe dla swoich członków. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział 100 członków Zakładowej Organizacji Związkowej a także zaproszeni goście. W śród zaproszonych gości to: Pan Poseł na Sejm RP Jan Mosiński wraz z dyrektorem swojego biura - Łukaszem Wolskim, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Wielkopolska Południowa - Bernard Niemiec - wraz ze soją zastępczynią Elżbietą Wdowczyk, pracodawcę reprezentowała Pani Emilia Jasińska - z-ca Dyrektora ds Eksploatacyjnych w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Kilka zdjęć w galerii.


Ostrów Wlkp. 14.12
.2018r.

37. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego została odprawiona 14 grudnia br. w ostrowskiej Konkatedrze. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe (naszą organizacje reprezentowały Poczty Sztandarowe: ZLK Ostrów Wielkopolski oraz PKP Węzeł Krotoszyn) i władze NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Południowa na czele z przewodniczącym Bernardem Niemcem oraz zastępcą przewodniczącego Romanem Zybałą, organizacji społecznych, instytucji, a także służby więziennej. Po mszy świętej zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze pamięci przed płytą upamiętniającą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ "Solidarność" oraz pod tablicą pamiątkową znajdującą się na Areszcie Śledczym. Na zakończenie głos zabrał przewodniczacy, który podziękował zebranym za udział w uroczystościach. 13 grudnia o godzinie 19:30 wielu Polaków przyłączyło się do akcji Instytutu Pamięci Narodowej pn. "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności", która odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy i zapaliło symbolicznie świeczkę w oknach i upamiętniło te tragiczne wydarzenia sprzed 37 lat Zapraszmy do galerii.

Kalisz 13.12
.2018r.

37. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego Uroczysta msza święta w 37. Rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego została odprawiona 13 grudnia br. w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. Uczestniczyli w niej m.in. poczty sztandarowe (nasz Poczet w składzie: Danuta Celmer, Krzysztof Szeplik i Łukasz Starczewski) i przedstawiciele NSZZ Solidarność z przewodniczącym Regionu Wielkopolska Południowa Bernardem Niemcem na czele, Romanem Zybałą zastępcą przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa. Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pamięci przy pamiątkowej tablicy znajdującej się w Ogrójcu Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego się w kościele tablicą. Zebranym za udział w uroczystościach podziękował szef Solidarności Bernard Niemiec. 13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. 13 grudnia 1981 r. (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. W trakcie trwania stanu wojennego w całym kraju internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Zdjęcia w galerii.


Sieradz
25.11.2018r.

W dniu 25 listopada podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele garnizonowym Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu dokonano poświęcenia odnowionego sztandaru PKP. Wśród gości biorących udział w tej uroczystość znaleźli się: zastępca dyrekora Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. pani Emilia Jasińska, Zdzisław Jasiński - sekretarz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność", przewodniczący Zakładowej Organizacji Zwiazkowej NSZZ "Solidarność" przy ZLK w Ostrowie Wlkp. Pana Roman Zybała wraz z pocztem sztandarowym naszej organizacji.  Zapraszmy do galerii.

Krotoszyn
25.11.2018r.

25 listopada w dzień swojej patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej kolejarze wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystej mszy św. odprawionej o godz. 10.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie. W nabożeństwie brał udział Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność” Węzeł PKP Krotoszyn. Zdjęcia w galerii.


Ostrów Wielkopolski 24.11.2018r.

W dniu 24.11.2018r. o godz.18.30 w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim  została odprawiona msza święta w intencji z prośbą za przyczyną św. Katarzyny o opiekę i Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracowników kolei oraz  ich rodzin, a dla zmarłych o zbawienie. Nabożeństwo sprawował ksiądz proboszcz Jacek Kita – diecezjalny duszpasterz kolejarzy. Podczas mszy świętej uczestniczyły Poczty Sztandarowe „Solidarności”: Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., Węzła PKP Kępno oraz Węzła PKP Krotoszyn. Na uroczystość każdego roku przybywają  tłumy wiernych, pracownicy z rodzinami, emeryci oraz miłośnicy kolei. Zapraszmy do galerii.


Częstochowa 17-18.11.2018r.

W dniach 17-18 listopada odbyła się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy, która  jak co roku, zgromadziła pracowników kolei i ich rodziny w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „W  służbie Bogu i Ojczyźnie” miała wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegła się z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP. W niedzielę, po odsłonięciu obrazu, mszę św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej odprawił ksiądz kanonik  Jacek Kita z Ostrowa Wielkopolskiego (diecezjalny duszpasterz kolejarzy), a homilię wygłosił ksiądz  Jan Ostrowski - diecezja pelplińska. Po czym tradycyjnie odbyło się spotkanie w sali Ojca Kordeckiego, gdzie zgromadzili się pielgrzymi oraz ich duszpasterze, przedstawiciele spółek kolejowych, w tym prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński i wiceminister Andrzej Bittel oraz szefowie central związkowych. Spotkania prowadził ks. Ryszard Marciniak, który wygłosił wykład „Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice” nawiązujący do słów  Jana Pawła II. W trakcie spotkania głos zabrał minister Andrzej Bittel a także prezes Krzysztof Mamiński.

O godz. 10.00 na szczyt Jasnej Góry weszły poczty sztandarowe, które zostały rozprowadzone i rozlokowane na wałach. Było ich ponad 120 a wśród nich Poczet Sztandarowy naszej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w składzie: Aneta Szymczak, Piotr Fleischer i Krzysztof Szeplik. Natomiast około godz. 10.30 rozpoczął się słowno – muzyczny program patriotyczny w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez zespół i orkiestrę z Siedlec.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta suma na szczycie, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, wspólnie z kapłanami duszpasterzami kolejarzy na czele z księdzem Eugeniuszem Zarębińskim, krajowym duszpasterzem.  W homilii ksiądz biskup akcentował potrzebę otwarcia się na Boga i świadomej wdzięczności Bogu, także w kontekście stulecia niepodległości Polski.

– „Ten granatowy mundur z czapką, na której widnieje Orzeł Polski, nigdy nie przyniósł wstydu. Nikt nie odwraca od niego swojej głowy. Na zawsze pozostaje symbolem służby i pracy dla społeczeństwa” – mówił biskup Buzun w kazaniu. W niedzielnej uroczystej mszy świętej uczestniczyli m.in. przedstawiciele spółek kolejowych oraz administracji rządowej, przedstawiciele związków zawodowych.  Podczas mszy świętej odbyło się poświęcenie sztandarów, a także akt zawierzenia rodzin kolejarskich. W Pielgrzymce Kolejarzy wzięły udział delegacje zagraniczne z Białorusi, Słowacji i Węgier.  Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie „Boże coś Polskę”.  W uroczystej sumie wzięło udział około 5 tys. pielgrzymów. Znaczna ich część przybyła specjalnymi pociągami pielgrzymkowymi.
Fotorelacja w galerii.


Kalisz 10.11.2018r.

W dniu 10 listopada w Kaliszu, podczas Walnego Zebranie Delegatów Regionu dokonano wyborów uzupełniających po tragicznej śmierci przewodniczącego kaliskiej Solidarności. W pierwszej kolejności delegaci wybrali nowego przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa spośród dwójki kandydatów: Barbary Stodolnej (Organizacja Międzyzakładowa z ZOZ Szpital w Ostrowie Wielkopolskim) i Bernarda Niemca (Organizacja Międzyzakładowa Energa Operator w Kaliszu). Oboje kandydaci mają doświadczenie w regionalnej działalności jako członkowie zarządu regionu. Po przeliczeniu głosów, w tajnym głosowaniu z poparciem na poziomie ok. 90 proc. nowym przewodniczącym został wybrany Bernard Niemiec. Na zwolnione przez niego miejsce członka Zarządu Regionu, delegaci wybrali Zenona Borowskiego, działacz związkowy z OP Pracowników Poczty Polskiej), a wakat w Regionalnej Komisji Rewizyjnej zlikwidowano poprzez wybór Andrzeja Nowackiego z OZ przy Nestle Polska. Mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" uzyskał nasz przewodniczący Roman Zybała. Gratulujemy. Zdjęcia jak zwykle w galerii.

Krotoszyn 10.11.2018r.


W dniu 10 listopada w Krotoszynie odbyły się powiatowo-gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Podczas tych uroczystości NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim reprezentował Poczet Sztandarowy PKP Węzeł Krotoszyn wraz z kolegą Łukaszem Starczewskim. O godzinie 17.45 nastąpiła ceremonia podniesienia flagi państwowej na Ratuszu, następnie udaliśmy się pod Pomnik Wolności gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystosci wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Kilka fotek w galerii.


Krotoszyn 21.10.2018r.

W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki działacze NSZZ „Solidarność” oraz mieszkańcy Krotoszyna modlili się w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli o rychłą kanonizację męczennika. Mszy świętej przewodniczył ksiądz wikariusz Rafał Moraś. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim na czele z przewodniczącym panem Romanem Zybałą oraz NSZZ "Solidarność" Węzeł PKP Krotoszyn. Po mszy świętej pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi Solidarności wiązanki kwiatów złożyły lokalne delegacje związkowe „Solidarności” z szefem Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa Panem Bernardem Niemcem. Dziękuję za tak liczny udział. Fotorelacja w galerii.


Ostrów Wlkp 19.10.2018r.


Uroczystości z 19 października 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim w galerii.

Częstochowa 17.10.2018r.

W dniu 17 października 2018 roku w częstochowskim hotelu „Grand” odbyła się gala z okazji Święta Kolejarza, w ramach której wręczono odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne dokonania w pracy zawodowej pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. W tym roku aktu dekoracji dokonał Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, w asyście przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryka Grymela. "Odznakę Zasłużony dla Transportu" otrzymał przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim Pan Roman Zybała. Z kolei "Odznakę Zasłużony dla Kolejnictwa" otrzymał Krzysztof Szeplik zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. Kilka fotek w galerii.

Warszawa 16.10.2018r.


W dniu 16 października 2018 roku, przed siedzibą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, odbyła się pikieta zorganizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w której uczestniczyło blisko 1,5 tysiąca osób. Udział w niej wzięli pracownicy Straży Ochrony Kolei z całego kraju oraz pracowników innych spółek kolejowych. Oprócz funkcjonariuszy SOK z całej Polski byli przedstawiciele związkowców m.in. z PKP Cargo, PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Zakładów Linii Kolejowych z Krakowa, Łodzi oraz z Ostrowa Wielkopolskiego na czele z przewodniczącym Organizacji Zakładowej Panem Romanem Zybałą. Pikieta została zorganizowana w związku z brakiem sfinalizowanie od 12 lat prac nad projektem ustawy o Straży Kolejowej i podporządkowania formacji pod MSWiA celem poprawy oraz zapewnienia skutecznej ochrony całego obszaru kolejowego. Po wystąpieniu Pana Stanisława Kokota z KRAJOWEJ Sekcji Kolejarzy "S", głos zabrał Henryk Grymel, przewodniczący Kolejarskiej Solidarności, który mówił o milionach złotych, które PKP płaci firmom ochroniarskim, które są nieprofesjonalne i nieprzygotowane do ochrony terenów kolejowych. Dodał również, że w Solidarności jest zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" a kolejarze są jednością i nikomu nie damy się podzielić. Na zakończenie zgromadzenia, związkowcy przekazali przedstawicielce ministerstwa petycję. Kilka fotek w galerii.


Lublin 15.07.2018r.

W niedzielę 15 lipca w Lublinie odbyły się centralne obchody 38. rocznicy "Lubelskiego Lipca 1980". O godz. 11:30 w  Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona msza święta w której uczestniczyła delegacja z Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Zakładzie Linii Kolejowych - poczet sztandarowy : Krzysztof Szeplik, Andrzej Cieślak i Łukasz Starczewski, do Lublina pojechali także : Przewodniczący Komisji Zakładowej Roman Zybała, Sekretarz Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej Zdzisław Jasiński, Waldemar Pfajfer i Piotr Lebek. Po mszy świętej Poczty Sztandarowe, delegacje oraz zaproszeni goście udali się na teren Lokomotywowni gdzie kontynuowano Obchody Lubelskiego Lipca, między innymi  zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali Lubelskim Kolejarzom za udział w strajku. Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości delegacje złożyły wiązki kwiatów pod Krzyżm Doli Kolejarskiej.

Galeria


Kalisz 23.06.2018r. Walne Zgromadzenie Delegatów

23 czerwca br., odbyło się XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność”. Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze Regionu, wręczono także państwowe odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności.
W zebraniu uczestniczyło 49 delegatów oraz wielu znamienitych gości, w tym Jarosław Lange – Przewodniczący ZR Wielkopolska, Zdzisław Nowakowski – Przewodniczący ZR Konin, dr Dariusz Rogut – Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, dr Paweł Perzyna – Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi , dr Tomasz Kozłowski – Kierownik Okręgowego Inspektoratu PIP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ks. Bogdan    Tyc – Kapelan Regionu NSZZ „S” Wielkopolska Południowa, a także członkowie ustępującego Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Jerzy Ewertowski – przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej.
Miłym akcentem było wyróżnienie ustępujących członków ZR i RKR, którzy otrzymali pisemne podziękowania za zaangażowanie w działalność związkową podpisane przez przewodniczącego Komisji Krajowej  Piotra Dudę.
W części sprawozdawczej delegaci wysłuchali informacji Regionalnej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów w Regionie, obszernego sprawozdania  Zarząd Regionu  z działalności w kadencji 2014 – 2018 oraz sprawozdania  Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
W trakcie obrad, na nową kadencję 2018-2022, wybrano Przewodniczącego, 11-osobowy Zarząd Regionu, 4-osobową Regionalną Komisje Rewizyjną oraz 2 przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Przewodniczącym Zarządu Regionu prawie jednogłośnie  (48 głosów na 49 obecnych) ponownie został wybrany Jarosław Wilner, co świadczy o bardzo dużym zaufaniu członków Związku do Przewodniczącego i docenieniu jego pracypomimo, iż w poprzedniej kadencji funkcję przewodniczącego pełnił tyko dwa i pół roku.
W skład ZR wchodzą :
Zbigniew Buśka
Zbigniew Gromadzki  
Wojciech Grzesiowski 
Krzysztof Kasprzak
Bernard Niemiec 
Barbara   Stodolna
Jarosław  Walczak     
Elżbieta  Wdowczyk 
Magdalena   Mikołajczyk - Witak  
Przemysław Woliński
Roman   Zybała
 Regionalną Komisję Rewizyjną tworzą: Łukasz Kulas – przewodniczący oraz Rafał Kania, Piotr Matecki i Piotr Sikora.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrani zostali:Zdzisław Jasiński, Bernard Niemiec oraz Jarosław Wilner jako przewodniczący ZR.

Galeria


Wieruszów 218.06.2018r. III MP w wyscigach drezyn ręcznych Wieruszów 2018

Galeria


Ostrów Wlkp. 15.03.2018r. Zakładowe Zebranie Delegatów

W dniu 15.03.2018r. w Hotelu Willa Royal odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK w Ostrowie Wlkp. Zebranie zgodnie z porządkiem obrad otworzył kończący kadencję Przewodniczący Komisji Zakładowej Roman Zybała. W Zakładowym Zebraniu Delegatów oprócz 43. Delegatów wzięli także udział: Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa kol. Jarosław Wilner, Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej kol. Elżbieta Wdowczyk, Przewodniczący KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi kol. Zdzisław Kobuz, a także Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. pan Krzysztof Włodarczyk, oraz Z-ca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. pani Emilia Jasińska.
Po wysłuchaniu Hymnu NSZZ SOLIDARNOŚĆ przystąpiono do obrad, kończący kadencję Przewodniczący Komisji Zakładowej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z działalności w  kadencji 2014 - 2018 , a następnie przystąpiono do wyborów nowych władz  naszej Zakładowej Organizacji Związkowej . W wyniku tajnych głosowań na kadencję 2018 – 2022 wybrano:
 • Romana Zybałę na funkcję PRZEWODNICZĄCEGO Komicji Zakładowej
 • Danutę Celmer, Bogumiłem Przytułę, Zdzisława Jasińskiego, Teresę Żymełkę, Grzegorza Stawowskiego,  Piotra Fleischera, Romana Łojka, Konrada Rejka, Andrzeja Cieślaka, Płonkę Sławomira, Andrzeja Napierałę, Alicję Piosik, Tomasza Koniecznego, Janusza Cincio, Leszka Dymarskiego, Krzysztofa Szeplika i Mirosława Cichego na członków Komisji Zakładowej.
 • Jacka Wawrzyniaka, Karola Dąbrowicza, Agatę Rutkowską, Waldemara Marcinkowskiego i Grzegorza Dobrowolskiego na członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej
 • Romana Zybałę, Zdzisława Jasińskiego, Krzysztofa Szeplika i Andrzeja Cieślaka na Delegatów WZDR Wielkopolska Południowa
 • Romana Zybałę, Zdzisława Jasińskiego, Krzysztofa Szeplika na Delegatów WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy
 • Romana Zybałę, Zdzisława Jasińskiego i Sławomira Płonkę na Delegatów WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A.
Zakładowe Zebranie Delegatów zakończono około godziny 14.00Ostrów Wlkp. 17.11.2017r.

W dniu 17.11.2017r.  Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK w Ostrowie Wlkp. obchodziła 10. rocznicę  nadania i poświęcenia Sztandaru. Uroczystości odnowienia święceń Sztandaru rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. Mszę św. odprawił ks. kanonik Jacek Kita, Proboszcz Parafii pw. św. Pawła Apostoła. Po mszy św.  ks. kanonik Jacek Kita  otrzymał od Organizacji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK w Ostrowie Wlkp. stułę na której umieszczono wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki Kolejarzy  oraz Godło RP Orła w Koronie. Stułę wykonały Siostry Klaryski z Pawlodaru w Kazachstanie, a wręczyli ją Roman Zybała Przewodniczący Komisji Zakładowej i Zdzisław Jasiński Sekretarz Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność. W mszy św. uczestniczyli: Pan Jan Mosiński Poseł na Sejm RP, Pan Tomasz Ławniczak  Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Gola Prezes DOLKOM Wrocław, Pan Krzysztof Włodarczyk Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ani Emilia Jasińska Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., kol. Wiesław Pełka  Przewodniczący Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, kol. Stanisław Kokot Zastępca Przewodniczącego  Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, kol. Jarosław Wilner Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa,   członkowie NSZZ Solidarność z naszego Zakładu Pracy,  a także koledzy i koleżanki z Zakładu Linii Kolejowych z Łodzi, Białegostoku. Na mszę św. przybyli także pracownicy, emeryci, renciści z Zakładu Linii kolejowych w Ostrowie Wlkp. Świętowanie zakończyło spotkanie przy stole w restauracji Borowianka. Fotorelacja w galerii.

Ostrów Wlkp. 11.11.2017r.

Obchody Święta Niepodległości w Ostrowie Wlk. rozpoczęły  się od przemarszu i złożenia kwiatów pod miejscami pamięci przy Konwikcie Arcybiskupim, Domu Katolickim i dawnej siedzibie Powiatowej Rady Ludowej.
O godzinie 10.00 w Konkatedrze odprawiona zostanie uroczystą mszę święta w intencji Ojczyzny i Miasta koncelebrowana przez duchowieństwo ostrowskie. Oprawę nabożeństwa zapewnią Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyrekcją Mariana Sikorskiego i Chór Męski Echo pod batutą Andrzeja Ryłki. W uroczystościach Święta Nieodległości wzięła udział także delegacja z naszej Organizacji Zakładowej. Kilka fotek w galerii.

Tarnowskie Góry 07.10.2017r.

W dniu 07.10.2017r. członkowie z naszej Organizacji Zakładowej i kolega Stanisław Kokot zwiedzili Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach – jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną umożliwiającą zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Zdjęcia w galerii.

Kraków- Łagiewniki 09.09.2017r.

9 września 2017r. odbyła się XV Pielgrzymka Kolejarzy do SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  w Łagiewniki. W tej Pielgrzymce udział wzięła też delegacja z naszej Organizacji Zakładkowej – Poczet Sztandarowy Kaczmarek Mariusz , Łojek Roman, Kulas Łukasz i Przewodniczący Komisji Zakładowej Roman Zybała. Fotki jak zwykle w galerii.

Szymankowo 01.09.2017r.

Msza św.  w intencji ofiar II Wojny Światowej została odprawiona w Kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Szymankowie. W pierwszych godzinach wojny niemieckim najeźdźcom opór stawiano także  na Pomorzu. Do historii przeszła heroiczna walka kolejarzy i celników toczona w rejonie Szymankowa. Niemcy rozstrzelali 40 osób - 21 kolejarzy i celników (w tym dwie kobiety) oraz ok. 20 członków ich rodzin. To była kara za akcję skierowania na ślepy tor niemieckiego pociągu pancernego, dzięki czemu żołnierzom polskim udało się wysadzić w powietrze most kolejowy i pokrzyżować plany ataku niemieckiego.
Rocznicowe uroczystości odbywały się także Tczewie, Malborku. W uroczystościach rocznicowych w Szymankowie wzięli udział przedstawiciel rządu, parlamentu, władz lokalnych.
W uroczystościach rocznicowych w Gdańsku i Szymankowie udział wzięli  Kolejarze z Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. – Poczet Sztandarowy: Andrzej Cieślak, Łojek Roman, Dymarski Leszek, członek Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy – Zdzisław Jasiński, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej – Roman Zybała. Ostrowscy  Kolejarze na uroczystościach w Gdańsku i Szymankowie reprezentowali także NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Wielkopolska Południowa. 
Relacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.

Gdańsk 31.08.2017r.

Uroczystości NSZZ Solidarność upamiętniające 37 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych rozpoczęły się mszą w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Stamtąd zgromadzeni przeszli przed bramę stoczni numer 2, gdzie kwiaty złożyli m.in.: arcybiskup Leszek Sławoj  Głódź, wojewoda Dariusz Drelich, marszałek senatu Stanisław Karczewski, prezes TVP Jacek Kurski, poseł i szef „Solidarności Walczącej” Kornel Morawiecki, a także delegacja Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność.  Podczas obchodów zabrakło jednak przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, który w tym czasie brał udział w uroczystościach w Lubinie.  Fotki w galerii.


Wieruszów 24.06.2017r.

II Mistrzostwa Polski Kolejarskiej Solidarności w Wyścigach Drezyn Ręcznych.    

Już po raz drugi  w Wieruszowie odbyły się  Mistrzostwa Polski Kolejarskiej Solidarności w Wyścigach Drezyn Ręcznych, których głównym organizatorem był członek Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność - kol. Zdzisław Jasiński. W tym roku do rywalizacji stanęły 22 drużyny – 16 męskich i mieszanych oraz 6 żeńskich.

Najlepszą drużyną męską zmagającą się w wyścigach drezyn ręcznych na torach równoległych na dystansie 200 m okazała się ekipa "Lux Torpeda" z ZLK w Łodzi, natomiast pierwsze miejsce w rywalizacji pań,  zdobyła  drużyna o  nazwie "Rodzynki"  z ZOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a nagrodą główną dla mistrzów Polski w dymaniu drezyn ręcznych był czterodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym CS Natura Tour Sp. z o.o. Przewodniczący Zarządu Regionu, który też przybył do Wieruszowa, ufundował Puchar dla Najsympatyczniejszej Drużyny, który powędrował do zawodników z Urzędu Transportu Kolejowego Katowice. Oprócz wyścigów na drezynach można było spróbować swoich sił w pchnięciu klockiem hamulcowym  o puchar Przewodniczącego Komisji Zakładowej  NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK Ostrów Wlkp. W Kategorii panów zwyciężył Robert Jankiewicz, a w kategorii pań Ewelina Pająk. Fotki w galerii.

Szklarska Poręba 09-12.06.2017r.

ZOZ NSZZ Solidarność przy ZLK Ostrów Wlkp. dla swoich członkóa zorganizowała w dniach 09 - 12. czerwca wycięczkę do Szklarskiej Poręby i Czech. Wrażenia niezapomniane, a obrazy tradycyjnie w galerii.

Ostrów Wielkopolski 03.05.2017r.

Kilka fotek z obchodów święta 3 maja w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się w galerii.

Kalisz 01.05.2017r.

Kilka fotek z obchodów święta1 maja w Kaliszu znajduje się w galerii.

Zduny 05.03.2017r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Uroczystości upamiętniające dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zdunch  odbyły się w 5 marca br.  W kościele św. Jana Chrzciciela w Zdunach została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Uczczono także  70. rocznicę śmierci majora Franciszka Jerzego Jaskulskiego "Zagończyka" Żołnierza Armii Krajowej,  członka zrzeszenia Wolność i Niepodległość,  kolejarza, mieszkańca Zdun. Po mszy św. władze Gminy Zduny, rodzina zamordowanego majora Franciszka Jerzego Jaskulskiego "Zagończyka", mieszkańcy Zdun oraz delegacja z Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Mahle Polska SA w Krotoszynie złożyły kwiaty pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej i Komunizmu.  W uroczystościach brały także udział dwa sztandary z  ZOZ NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

Ostrów Wielkopolski. 26.02.2017r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

W Ostrowie Wielkopolskim uroczystości odbyły się w niedzielę 26 lutego. Tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w ostrowskiej Konkatedrze, po której, w asyście orkiestry dętej, nastąpił przemarsz ulicami Ostrowa Wielkopolskiego.  Uczestnicy przeszli w stronę Ronda Sybiraków, gdzie złożono kwiaty. Następnie zebrani udali się na Rynek, gdzie odbył się Apel Poległych. W przemarszu udział wzięły sztandary Organizacji Związkowych  NSZZ Solidarność z Zakładu  Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., i EKK Wagon Ostrów Wlkp. oraz sztandar Regionu Wielkopolska Południowa oddział w Ostrowie Wlkp., a także parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych. Relacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.

Ostrów Wielkopolski 03.01.2017r.

Opłatek kolejarzy i strażaków z Diecezji kaliskiej

Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza św. w kościele św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.
W Mszy św. uczestniczył także sztandar naszej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – POCZET SZTANDAROWY – Danuta Celmer, Krzysztof Jagiełło, Krzysztof Szeplik.
Po Mszy św. biskup kaliski Edward Janiak przełamał się opłatkiem z kolejarzami i strażakami. Życzenia przedstawicielom tych służb złożyli również ks. kan. Jacek Kita, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła i diecezjalny duszpasterz kolejarzy oraz ks. Piotr Kuświk, duszpasterz strażaków powiatu ostrowskiego. Fotki w galerii.


Krotoszyn 16.12.2016r

Posiedzenie Komisji Zakładowej i spotkanie opłatkowe Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK Ostrów Wlkp.

Tradycją stało się, że co roku jest organizowane spotkanie opłatkowe dla członków naszej Organizacji Zakładowej. Tegoroczne spotkanie opłatkowe  odbyło się w Krotoszynie,  przybyło 80. członków z naszej ZOZ, a także swoją obecnością zaszczycili  nas:  Pani/Koleżanka Emilia Jasińska Z-ca Dyrektora IZ Ostrów Wlkp. i kolega   Stanisław Kokot  Z-ca przewodniczącego SZIK w Warszawie. Spotkanie opłatkowe to nie tylko konsumpcja, czy składanie sobie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy nadchodzącego Nowego Roku, to także krótkie posumowanie z działalności naszej ZOZ. W tym roku Komisja Zakładowa za liczny udział w spotkaniach Patriotyczno/ Religijnych - Poczet Sztandarowy,  postanowiła wyróżnić  nw. osoby  : Emilię Jasińską, Anetę Szymczak, Teresę Żymełkę, Alicję Jędrzejak, Krzysztofa Szeplika, Krzysztofa Jagiełło, Andrzeja Cieślaka, Przemysława Kubackiego, Mirosława Cichego, Leszka Dymarskiego oraz kol. Alicję Piosik z Komisji Wydziałowej Leszno. Spotkanie opłatkowe poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Relacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.

KALISZ 13.12.2016r.

Obchody rocznicowe 13 grudnia w Kaliszu rozpoczęły się obradami XXI Walnego Zjazdu Delegatów. Podczas sesji XXI WZD odczyt „Stan wojenny w Polsce” wygłosił dr Paweł Perzyna, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.  Jarosław Wilner w imieniu związkowców z naszego Regionu wręczył dr. Markowi Kozłowskiemu podziękowania „za upamiętnianie i popularyzację najnowszej historii Polski, w tym opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa”. W kolejnej części WZD Przewodniczący Solidarności Wielkopolski Płd. Jarosław Wilner wygłosił sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.
Po zakończeniu sprawozdawczej sesji WZD delegaci przeszli pod Bazylikę św. Józefa, gdzie ułożono krzyż z płonących zniczy – tak jak w czasie stanu wojennego robili kaliszanie po mszach za Ojczyznę, po czym związkowcy udali się do kościoła oo. Jezuitów na mszę św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Mszy św. przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej.
Po mszy św. w Ogrójcu oo. Jezuitów w reprezentacyjnej asyście Pododdziału Honorowego Służby Więziennej COSSW w Kaliszu i pocztów sztandarowych organizacji związkowych oraz szkół ponadgimnazjalnych nastąpiło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Płd., władz Miasta Kalisza, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Służby Więziennej oraz szkół. Na koniec salwę honorową oddał Pododdział Honorowy COSSW w Kaliszu. Uroczystości upamiętniające 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zakończyły się spotkaniem wigilijnym, w którym uczestniczyli wspólnie związkowcy, władze samorządowe, służby mundurowe, duchowni, uczniowie oraz sympatycy NSZZ „Solidarność” oraz wierni zgromadzeni w kościele.
Fotki w galerii.

11.12.2016
Ostrów Wlkp.

W dniu 11.12.2016r. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska Południowa  w Ostrowie Wlkp.   rozpoczął obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Obowiązkiem Każdego Polaka, a przede wszystkim  członka  NSZZ „Solidarność”    jest pamięć o tym tragicznym wydarzeniu w dniu 13.12.1981r, to właśnie wprowadzony stan wojenny spowodował utratę życia u ponad 100. osób, tysiące osób odniosło poważne obrażenia, wielu wyemigrowało za granicę z „biletem w jedną stronę”. Członkowie naszej Organizacji Zakładowej PAMIĘTALI i do Konkatedry Ostrowskiej na uroczystą Msze św. która została odprawiona o godz. 12.00 przybyli  z trzema sztandarami. Po Mszy św. członkowie naszej Organizacji Zakładowej oraz poczty sztandarowe  uczestniczyły także przy składaniu wiązanek kwiatów przed płytą upamiętającą pamięć Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ”SOLIDARNOŚĆ” oraz tablicą pamiątkową na Areszcie Śledczym przy ul. Ledóchowskiego 1.


     Poczty sztandarowe:

1.    Szeplik Krzysztof, Cieślak Andrzej,  Fleischer Piotr

2.    Szymczak Aneta, Jagiełło Krzysztof, Lisik Krzysztof

3.    Cichy Mirosław, Dymarski Leszek, Kubacki Przemysław

Relacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.

25.11.2016
Białystok

25 listopada ŚWIĘTO KEJARZY, właśnie w tym dniu został wyświęcony sztandar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy zakładzie Linii Kolejowych w Białymstoku. Uroczystości odbyły się w białostockiej Katedrze Farnej oraz cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. W uroczystości wyświęcenia sztandaru uczestniczyła także delegacja z naszej Organizacji Zakładowej  â€“ Zybała Roman, Jasiński Zdzisław,  poczet sztandarowy: Szeplik Krzysztof, Cieslak Andrzej, Kulas Łukasz, oraz jako gość honorowy Z-ca Dyrektora Jasińska Emilia. Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do galerii.21.11.2016
Częstochowa


Gala z okazji Święta Kolejarza w Częstochowie

Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 21 listopada 2016 r. w hotelu "GRAND" w Częstochowie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne wyróżnianie się w pracy zawodowej 146 pracownikom spółek kolejowych i członkom NSZZ „Solidarność”.
Odznaczenie resortowe „Zasłużony dla Kolejnictwa” otrzymali także członkowie z naszej Zakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” : Bogumiła Przytuła i Bernard Jakubek.
Organizatora uroczystości, Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „S” reprezentowali: przewodniczący, Henryk Grymel wraz z Prezydium Rady oraz szefowie sekcji zawodowych. Prowadzenie uroczystości powierzono Stanisławowi Kokotowi.
Aktu dekoracji dokonał minister infrastruktury i budownictwa - Pan Andrzej Adamczyk. Fotki w galerii.


12.11.2016
Częstochowa

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 12. i 13. Listopada 2016roku kilka tysięcy osób uczestniczyło w XXXIII Pielgrzymce Kolejarzy na Jasnej Górze. Pielgrzymka rozpoczęła się już w sobotę 12. Listopada, ale jej centralne uroczystości odbywały się w niedzielę 13.listopada. Z powodu niesprzyjającej pogody mszę świętą  przeniesiono z jasnogórskich błoni do bazyliki.  Przed rozpoczęciem mszy świętej poczty sztandarowe przeszły z alei NMP na Jasną Górę. W centralnych uroczystościach udział wzięły dwa sztandary z naszej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Pierwszy poczet sztandarowy reprezentowali: Piotr Fleischer, Krzysztof Szeplik i Leszek Dymarski,  drugi poczet sztandarowy reprezentowali: Teresa Żymełka, Bogdan Gąska i Marian Okupnik. Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do galerii.


11.11.2016
Ostrów Wlkp.

98 lat temu odrodziła się niepodległa Ojczyzna. 

11 listopada w Ostrowie Wlkp. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Święto 98. rocznicy odzyskania niepodległości w Ostrowie rozpoczęło się od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Złożono kwiaty pod pamiątkowymi tablicami, m.in. na budynku byłego Konwiktu Arcybiskupiego i na budynku Domu Katolickiego. Następnie konwój udał się do ostrowskiej Konkatedry, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Eucharystię koncelebrowali kapłani z parafii ostrowskich pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Nojmana. W uroczystej mszy świętej uczestniczył także Sztandar naszej ZOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, poczet sztandarowy tworzyli: Przewodniczący KZ Roman Zybała, Z-ca Przewodniczącego KZ Szeplik Krzysztof, Członek KZ Cieślak Andrzej. Kilka zdjęć znajdziecie jak zwykle w galerii.23.10.2016
Wrocław

23 października 2016 roku w byłej "Lokomotywowni"przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu odbyły się obchody upamiętniające 36 rocznicę "Głodówki Kolejarzy"

36 lat temu kolejarze, reprezentujący środowisko całej Polski, podjęli we Wrocławiu dramatyczną decyzję. W obronie żywotnych interesów ogółu, poświęcając własne zdrowie i życie rozpoczęli protest głodowy, który stał się zaczynem zmian w Polskich Kolejach Państwowych, doprowadzając po części do zmian w całej Rzeczpospolitej. W uroczystych obchodach uczestniczył także nasz Sztandar, w skład pocztu sztandarowego wchodzili: Krzysztof Szeplik, Mirosław Cichy i Leszek DymarskiRelacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.
10.09.2016

Łagiewniki

W sobotę - 10 września 2016 roku - do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Hasłem pielgrzymki były słowa „Z Janem Pawłem II do Zdroju Miłosierdzia”. W uroczystościach wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz szefowie spółek i zakładów. W czasie uroczystości kolejarze i ich rodziny zawierzyli się Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie kolejarze przeszli przez Bramę Miłosierdzia oraz modlili się przy relikwiach Papieża. Rozważając nauczanie Jana Pawła II, przeszli drogą miłosierdzia do sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W samo południe w sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś.

Kolejarzy w imieniu gospodarzy przywitał ks. Aleksander Wójtowicz, wicerektor Sanktuarium. W homilii ks. bp Grzegorz Ryś wyraził podziękowanie braci kolejarskiej: - Dziękuję za Waszą pracę codzienną, która służy tak wielu ludziom, którzy podejmują podróże nie tylko dlatego że lubią jeździć, ale dlatego, że pracują, wykonują ważne zadania. Wasza posługa jest niezwykle istotna. Dziękuję także za trud, jaki chcieliście podjąć w ostatnich dwóch tygodniach lipca, aby ludzie z całego świata mogli się poruszać po całej Polsce, ale też dotrzeć do Krakowa. Ta wasza praca w tym wyjątkowym czasie była wielka. Za to dziękuję w imieniu Kościoła Krakowskiego. Bardzo Wam dziękuję

Kilka zdjęć znajdziecie jak zwykle w galerii.

31.08.2016
Kalisz

W 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu  (kościół oo. Jezuitów), odbyła się uroczysta msza św. w intencji pomyślności Polski, Polaków, polskich rodzin i NSZZ „Solidarność”. Nabożeństwu przewodził Biskup Senior Stanisław Napierała, który w swojej homilii nawiązywał do słów św. Jana Pawła II, wygłoszonych podczas wizyt Ojca Świętego w Ojczyźnie. Biskup senior wspominał czasy, gdy powstawał  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a wraz z nim rodziła się wolna Polska, czasy, w których – jak mówił – odwaga naprawdę kosztowała. Słowo Boże odczytał Jerzy Sówka - jeden ze współzałożycieli struktur regionalnej „Solidarności”.
Po mszy św. w Ogrójcu klasztoru oo. Jezuitów złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystości Jarosław Wilner - przewodniczący Zarządu Regionu, serdecznie podziękował wszystkim za udział we mszy św. upamiętniającej tak ważną  rocznicę. - Dzisiaj oddajemy hołd tym wszystkim, którzy w sierpniu 1980 roku mieli odwagę i potrafili sprzeciwić się ówczesnej władzy i upomnieli się o godność i prawa pracownicze. Tym, dzięki którym wtedy poczuliśmy się wolni, bo ich działania były początkiem drogi do wolności i mimo stanu wojennego idee solidarności przetrwały i zwyciężyły - powiedział Jarosław Wilner.  Przewodniczący ZR wyraził też ogromną radość za to, że w nabożeństwie uczestniczyli także zasłużeni działacze „Solidarności” z tamtych lat, o których – jak zapewnił szef regionalnej „Solidarności – będziemy zawsze pamiętać i  będziemy wdzięczni za to, że wywalczyli dla nas wolność.

W mszy św. uczestniczyli m.in. Andrzej Plichta przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, Jan Mosiński poseł na Sejm RP, delegacja V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu w asyście uczniów z Klas Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Jednostki Strzeleckiej 4141 „Strzelec”’ przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz poczty sztandarowe:

 • Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa 
 • Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność Oddziału Zarządu Regionu Ostrów Wielkopolski
 • Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK-PZL Kalisz S.A. 
 • Komisji Zakładowej NSZZ  „Solidarność” NESTLE POLSKA S.A. Oddział WINIARY w Kaliszu
 • Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” FWR „Runotex” S.A. 
 • Organizacji Zakładowej NSZZ  „Solidarność” Zakładów Linii Kolejowych z Ostrowa Wielkopolskiego
 • Jednostki Strzeleckiej 4141 „Strzelec” V  Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do galerii.

15.08.2016
Gdańsk - Maraton SOLIDARNOŚCI

W dniu 15.08.2016r. odbył się XXII Maratonu „Solidarności” w którym brał udział nasz kolega Andrzej Frankowski. Trasa XXII Maratonu Solidarności tradycyjnie prowadziła z Gdyni przez Sopot do Gdańska, z metą na Długim Targu. Finisz pod fontanną Neptuna jest niesamowitym przeżyciem dla zawodników, ostatnie pół kilometra wśród tysięcy spacerowiczów przyprawia o dreszcze  mimo upalnej pogody. Do maratonu zgłosiło się ponad 900 biegaczy  z ponad 30 krajów m.in.  z Australii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Kenii, Kanady, Algierii, Niemiec, Włoch, Rosji, Hiszpanii, Mołdawii. Na zawodników czekał na mecie medal formatu znaczka pocztowego, na awersie tegoż medalu znajduje się Brama Stoczni Gdańskiej przypominająca wydarzenia Sierpnia'80. Według serwisu Maratończyk.pl, to jedna z ciekawszych imprez na polskiej mapie maratonów. Maraton "Solidarności" to bieg dla koneserów - kameralna atmosfera, patriotyczny duch, sierpniowe słońce, możliwość przebiegnięcia jednego dnia przez Gdynię, Sopot i Gdańsk  z  metą pod Neptunem na Długim Targu.

Kolega Andrzej Frankowski trasę maratonu pokonał w czasie 3:58:59!!    zajmując 256 miejsce open, 39 miejsce w kategorii  M50 na 92 startujących  oraz 26miejsce wśród członków  NSZZ „Solidarność” na 72 startujących. Kilka zdjęć z  imprezy znajdziecie w  galerii.
05.08.2016

Służba przy GROBIE BŁOGOSŁAWIONEGO ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

W dniach 03-04.08.2016 r. delegacja Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ  przy ZLK Ostrów Wlkp. udała się do Warszawy, aby pełnić dyżur przy grobie BŁOGOSŁAWIONEGO ks. Jerzego Popiełuszki. Pomnik - grób Jerzego Popiełuszki znajduje się na terenie kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Stanisława Hozjusza 2 na warszawskim Żoliborzu. Grób zlokalizowany jest pod dużym drzewem, w okolicy wschodniego narożnika ogrodzonego terenu świątyni. W kościele św. Stanisława Kostki znajduje się także Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, był rezydentem i wikariuszem w tej parafii i w tym kościele odprawiał Msze za Ojczyznę (w latach 1982 - €“1984), w czasie których głosił przesłanie: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku.

Dyżur przy grobie Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki pełnili:
Renata Łabędzka, Alicja Jędrzejak, Anna Kryś, Witold Piotrowski, Andrzej Cieślak i Roman Zybała
Zdjęcia z pełnienia dyżury przy grobie BŁOGOSŁAWIONEGO ks. Jerzego Popiełuszki znajdziecie jak zwykle w galerii.

 


25.07.2016

Spotkanie integracyjne w Zdunach

W dniu 23.07.2016r. w ośrodku rekreacyjno - wypoczynkowym "MADAR" w Zdunach  (przepiękny teren, stawy rybne, las i doskonałe miejsce do zabawy), odbyło się spotkanie integracyjne członków ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy ZLK Ostrów Wlkp.  W integracji wzięło udział 70. członków  naszej ZOZ, a także z zaproszonych gości: przybyła Pani Emilia Jasińska - z-ca Dyrektora ZLK Ostrów Wlkp. oraz Zdzisław Jasiński - sekretarz RADY SZIK w Warszawie. W trakcie spotkania integracyjnego odbyły się zawody w pchnięciu klockiem hamulcowym - w kategorii pań zwyciężyła koleżanka Iwona Jarecka z Sekcji Eksploatacji Jarocin, natomiast w kategorii panów zwyciężył kolega Kowalczyk Tomasz z Sekcji Eksploatacji Ostrów Wlkp. Spotkanie integracyjne przy bardzo dobrej muzyce DJ  "MARIO" trwało do godz. 23.00, oczywiście uczestnicy integracji nie byli głodni, wyśmienite posiłki dostarczył nam właściciel restauracji " IMPULS".  Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie jak zwykle w galerii.
19.06.2016

I Mistrzostwa Polski kolejowej „Solidarności” w dymaniu drezynami

I Mistrzostwa Polski kolejowej „Solidarności” w dymaniu drezynami odbyły się w sobotę  18.06.2016r. na terenie bocznicy kolejowej Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.
W rywalizacji drużyn mieszanych o prymat pierwszeństwa walczyło aż 17 drużyn.  Zwyciężyła  drużyna reprezentująca PKP Energetyka Zakład Łódzki. Drużyna zwycięska oprócz Pucharu Polski, medali , upominków
i uścisków, otrzymała także nagrodę specjalną - weekend w dowolnym ośrodku  NATURA  TOUR ufundowany przez tę firmę. Dodatkową atrakcją imprezy była rywalizacja Pań, w której zmierzyło się 6 drużyn. Zwyciązcą okazała się drużyna o nazwie "KRUSZYNKI", a trzecie miejsce zajęła drużyna o nazwie  "OSTROWIANKI". Drużyna "OSTROWIANKI" to k
oleżanki z naszej Organizacji Zakładowej -  Bogumiła Przytuła, Teresa Żymełka, Małgorzata Kuświk i Aneta Szymczak.
Dymanie drezyn, to nie tylko wyścigi drezyn ręcznych, ale także
 piknik dla jej uczestników i wiele innych atrakcji, jak choćby „maluch na torach”. Kilka obrazków z tej imprezy znajdziecie w galerii.


01.05.2016


1 Maja 2016r. XXIV Pielgrzymka ludzi pracy razem z Prezydentem RP do św. Józefa w Kaliszu

"Dziękuję Wielkiemu Niezależnemu Smorządnemu Związkowi Zawodowemu "Solidarność" za to, że jest, że zrzesza pracowników, dba o ich interesy" - to fragment przemówienia, które Prezydent RP wygłosił po złożeniu wieńca pod pomnikiem św. Jana Pawła II, a po przemówieniu spotkał się z pielgrzymami i mieszkańcami Kalisza, dzieląc się z nimi chlebem (dzielenie się chlebem, to tradycja Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników). Pielgrzymami byli także kolejarze z Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. OZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy ZLK w Ostrowie Wielkopolskim do Kalisza wysłała trzy sztandary!!! Relacja fotograficzna z tej uroczystości w galerii.

18.03.2016

W dniu dzisiejszym w restauracji "Stylowa" w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów naszej Organizacji Zakładowej, podczas którego przeprowadzone zostały  wybory Przewodnicącego OZ NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. Dotychczasowy Przewodniczący Zdzisław Jasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji podczas Posiedzenia Zarzadu, które odbyło się w dniu 29.02.2016 roku. O funkcję Przewodniczącego naszej Organizacji ubiegali się: Łukasz Kulas oraz Roman Zybała. W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów; Łukasz Kulas - 16 głosów, Roman Zybała -21 głosów i tym samym kolega Roman Zybała został nowym Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. Jednocześnie podczas zebrania uchwalono uchwałę, na podstawie której, kolega Zdzisław Jasiński został wybrany na członka Komisji Zakładowej naszej organizacji. Kilka fotek z tego wydzrzenia można obejżeć w galerii.

05.02.2016

Wczoraj w ostrowskim klubie YoYo odbyła się zabawa karnawałowa połączona z zawodami w bowlingu, którą zorganizowa nasza Organizacja Związkowa.  Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Łodzi, a mianowicie: kolega Zdzisław Kobus - Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w ZLK Łódź oraz członek Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, kolega Piotr Pazera - wiceprzewodniczący OZ NSZZ Solidarność w ZLK Łódź, oraz kolega Jarosław Wilner - Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa "Solidarność" wrazz małżonką. Po zaciętej i emocjonyjącej rywalizacji sędzia zawodów wyłonił następujących zwycięzców:

KATEGORIA KOBIET:
I miejsce - Emilia Jasińska
II miejsce - Agnieszka Szyszka
III miejsce - Bogumiła Przytuła
IV miejsce - Janina Tomaszewska
V miejsce - Danuta Celmer

KATEGORIA MĘŻCZYZN:
I miejsce - Tomasz Czworowski
II miejsce - Roman Zybała
III miejsce - Łukasz Kulas
IV miejsce - Krzysztof Jagiełło
V miejsce - Henryk Bukowski

Podczas imprezy odbył się jeszcze jeden konkurs, a mianowicie wybierana była osoba, będąca najsympatyczniejszą wsród wszystkich uczestników zabawy. Tytuł ten przypadł koledze Zbigniewowi Dutczakowi. Po wręczęniu pucharów przez Przwodniczącego Zdzisława Jasińskiego wszystkim zwycięzcom w poszczególnych kategoriach uczestnicy spotkania udali się na salę taneczną, gdzie przy smakowitych przekąskach, każy mógł poszaleć na parkiecie w ostatnich chwilach karnawału 2016 roku. Zdjęcia z tej szampańskiej zabawy znajdują się w galerii.


10.01.2016

W dniu dzisiejszym w Parafii pw. św. Pawła Apostoła odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe kolejarzy i strażaków z J.E. Ks. Biskupem Łukaszem Buzunem. Podczas Mszy Świętej J.E.Ks. Biskup dokonał aktu poświęcenia chrzcielnicy parafialnej. W nabożeństwie uczestniczyli również, oprócz kolejarzy i strażaków, senator Łukasz Mikołajczyk, poseł Tomasz Ławniczak oraz Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Po zakończonej eucharystii uczestnicy tego wydarzenia łamali się wzajemnie opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia. Zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie w galerii.

08.01.2016

Koniec nadużywania umów terminowych o pracę. Zmiany od lutego

22 lutego wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące stosowania umów terminowych o pracę. Pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z jednym pracownikiem, na maksymalnie 33 miesiące. Za nieuzasadnione przekroczenie limitów pracodawcy grozi grzywna do 30 tys. zł.
 
Według nowych przepisów łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Czwarta umowa z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesiące. Kodeks pracy daje też prawo pracodawcy przedłużyć umowę "gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie". O takich dłuższych umowach będzie trzeba jednak informować Państwową Inspekcję Pracy. 
 
Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół roku do trzech lat - miesiąc, a powyżej trzech lat - trzy miesiące. 
 
– Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycje osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych nie jest przejawem dobrej woli rządu. Te rozwiązania są reakcją na skargę NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej na sposób implementacji dyrektywy Rady 99/70/WE dotyczącej zatrudnienia terminowego – uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA Uczelni Łazarskiego. W 2013 roku "Solidarność" złożyła Komisji Europejskiej ostry sprzeciw wobec nadużywaniu przez polskie firmy terminowych umów o pracę. Związkowcy oskarżyli rząd, że w sposób niewystarczający dba o równowagę sił na rynku pracy i niewłaściwie wdrożył dyrektywę mającą zapobiegać nadużyciom zatrudnienia terminowego. W reakcji na skargę, KE zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski. Rekomendacje końcowe, wydane przez KE wyraźnie wskazały, że w Polsce powinno nastąpić zbliżenie warunków świadczenia pracy na podstawie umów na czas nieokreślony i terminowych.
 
Wprowadzenie proponowanych zmian znormalizuje relacje na rynku pracy. 
 
Eksperci z OECD jeszcze w 2014 roku zwracali uwagę na nadużywanie umów terminowych przez polskich pracodawców. Pod tym względem wyprzedziła nas tylko Korea i Chile. W Polsce takie umowy ma blisko 27 proc. wszystkich pracujących. W Czechach 8,1 proc., na Słowacji mniej niż 7 proc.18.12.2015

Dzisiaj w restauracji "Stylowa" w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków naszej organizacji. Na wstepnie Przewodniczący Zdzisław Jasiński w swoim wystąpieniu podsumował mijający 2015 rok oraz przekazał oczekiwania i nadzieje zwiazane z nadchodzącym nowym 2016 rokiem. Na spotkaniu zostały złożone podziękowania tym członkom naszej organizacji, którzy w sposób szczególny udzielają się dla OZ NNSS "Solidarność" przy ZLK w Ostrowie Wlkp. Podziękowania otrzymali: Leszek Dymarski, Krzysztof Jagiełło, Teresa Żymełka, Andrzej Cieślak, Aneta Szymczak, Wojciech Gołaszewski, natomiast Łukasz Kulas oraz Roman Zybała otrzymali podziękowania za największą liczbę pozyskanych nowych członków naszej społeczności. Przewodniczący Zdzisław Jasiński złożył również szczególne podzikowania za pracę na rzecz naszej organizaji Remigiuszowi Kubiakowi oraz Wiesławowi Skowronkowi. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wymienili się życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku łamiąc się tradycyjnym opłatkiem. Dalsza częś spotkania przebiegała w miłej i serdeczej atmoserze, urozmaicona była ciekawymi rozmowami i dyskusjami. Należy również wspomnieć  o smacznym poczęstunku, który niewątpliwie pozytywnie wplynął na atmosferę spotkania. Kilka obrazów z tego wydarzenia można zobaczyć w galerii.

26.11.2015

W dniu 25 listopada przypada wspomnienie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – starożytnej męczennicy, patronki kolejarzy. Z tej racji w  kościele pw. św. Pawła Apostoła odbyła się uroczysta Msza Święta o godzinie 18.30  z udziałem  pracowników (obecnych i byłych) wraz z rodzinami z Zakładu Linii Kolejowych Ostrów Wielkopolski, Przewozów Regionalnych oraz PKP Cargo. Podczas liturgii Ks. Prob. Jacek Kita diecezjalny duszpasterz kolejarzy,  modlił się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich pracowników kolei oraz prosił o dar życia wiecznego dla zmarłych kolejarzy i członków ich rodzin.  Zapraszamy do galerii aby obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości.

24.11.201522.11.2015

Od kilku już lat, w listopadzie, nasz zakład organizuje obchody Dnia Kolejarza. Tak było i w tym roku. Impreza odbyła się dnia 20 listopada w restauracji "Stylowa" w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy zabawy oprócz smakowitego poczęstunku i wspaniałej muzyki mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursie tańca towarzyskiego. Mimo braku na spotkaniu przedstawicieli dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, wszyscy bawili się doskonale dzięki wspaniałej atmosferze i skocznej muzyce. Kilka zdjęć z zabawy zamieszczamy w galerii.


16.11.2015

W niedzielę 15 listopada 2015 roku odbyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej również członkowie naszej Organizacji Związkowej, którzy mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II - www.jp2muzeum.pl . Kilka zdjęć z tej pielgrzymki znajduje się w galerii.

06.11.2015

W dniu 05.11.2015 roku w ostrowskim klubie YOYO odbyły się zawody o Puchar Przewodniczącego Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w bowlingu. W iprezie wzięło udział około 80 osób. Oprócz samego turnieju uczestnicy zabawy mieli możliwość rozegrania partyjki bilarda lub zagrać w cymbergaja. Po zaciętej walce wyonieni zostali następujący zwycięzcy:

KATEGORIA KOBIET:
I miejsce - Alicja Jędrzejak - 117 pkt.
II miejsce - Małgorzata Kuświk - 90 pkt.
III miejsce - Renata Pauś - 88 pkt.
IV miejsce - Emilia Jasińska - 83 pkt.
V miejsce - Renata Dytfeld - 72 pkt.

KATEGORIA MĘŻCZYZN:
I miejsce - Łukasz Kulas - 174 pkt.
II miejsce - Roman Marcinkowski - 108 pkt.
III miejsce - Tomasz Konieczny - 102 pkt.
IV miejsce - Leszek Dymarski - 97 pkt.
V miejsce - Janusz Laska - 87 pkt.

Ponadto zwycięzcą w kategorii "Najlepszy zawodnik OZ NSZZ "Solidarność" okazał się również Łukasz Kulas. Po zakończonych zawodach rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin wieczornych. Na fotorelację z tej wspaniaej imprezy zapraszamy do galerii.

KRONIKA SZTANDARU