NSZZ SolidarnośćLogo PLKOZ NSZZ Solidarność
przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim


PRZYDATNE LINKI

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

Sejm
Senat
Prezydent Reczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

URZĘDY NACZELNE I CENTRALNE

Centrum Badania Opinii Społecznej
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Państwowa Inspekcja Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

UNIA EUROPEJSKA

Portal Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Komisja Europejska
Eurostat
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Lubelski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Opolski Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SPÓŁKI GRUPY PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Cargo Logistics
PKP Intercity
PKP Energetyka
TK Telekom
PKP Informatyka
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
PKP Szybka Kolej w Trójmieście sp. z o.o.
Naturatour
Drukarnia Kolejowa Kraków
CS Szkolenie i Dradztwo Sp. z o.o. w Warszawie

INNE

Solidarność 
Solidarność Kalisz
Państwowa Inspekcja Pracy
Sekcja Krajowa Kolejarzy
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej
MOZ NSZZ Solidarność przy ZLK Wrocław
OZ NSZZ „Solidarność” PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
Komosja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w ZLK w Krakowie