NSZZ SolidarnośćLogo PLKOZ NSZZ Solidarność
przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim


AKTY PRAWNEUstawa o związkach zawodowych
Ustawa Kodeks Pracy
Ustawa o Transporcie Kolejowym
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP